Loftheim Renovasjon er endelig i gang med trykkprøving!

Det er mange som har etterspurt tjenesten, og trykkprøving var en naturlig utvidelse for oss å gjøre med tanke på komplette leveranser av tjenester til anleggsbransjen. Vi har som mål å samle flere tjenester under “samme tak” og være mindre avhengige av underleverandører.

Dette mener vi vil gi våre kunder den beste samarbeidsopplevelsen, fra A til Å, enten det er snakk om bestilling, avtaler, dokumentasjon fra arbeidene, eller fakturering. Ett selskap, èn person å forholde seg til.

I tillegg til eksisterende anleggstjenester som rørinspeksjon, rørspyling og vakuumgraving, utfører vi nå i tillegg:

  • Rengjøring og svamping av vannledninger

  • Trykkprøving av vannledninger

  • Desinfisering av vannledninger

  • Nøytralisering av vannlednininger

  • Vannprøver

  • Tetthetsprøving av avløpsledninger og kummer

Vi er allerede i gang, men har plass til mange flere bestillinger gjennom vinteren og våren!

Ta kontakt!

2018-10-30 12.51.49.jpg