TRYKKPRØVING

VANNLEDNINGER OG TRYKKLEDNINGER

Alle nye kommunale vannledninger og trykkledninger skal trykkprøves med vann før de tas i bruk. Trykkprøving av vannledninger og trykkledninger utføres i utgangspunktet henhold til NS-EN805, eller etter kundens spesifikke ønsker og krav. Loftheim Renovasjon har topp moderne utstyr til å utføre:

  • Rensing med svamp / pigg

  • Trykktesting

  • Desinfisering / kloring

  • Nøytralisering / avkloring

  • Vannprøve

Klor og nøytraliseringvæske doseres automatisk med riktig verdi basert på vannmengden/flow

Klor og nøytraliseringvæske doseres automatisk med riktig verdi basert på vannmengden/flow

TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER

Trykkløse rørledninger tetthetsprøves i utgangspunktet med luft i henhold til NS-EN1610. Tetteplugg monteres i begge ender av rørledningen, sammen med plugging/tersing av eventuelle stikkledninger som er tilknyttet rørledningen.

Tetthetsprøvingen vil kunne avdekke feil og lekkasjer som kan være umulige å se med vanlig rørinspeksjon; eksempelvis defekte pakninger, material/produksjonsfeil, lekkasje i tilkoblede stikkledninger som ikke er inspisert etc.

Rør med dimensjon over 500mm kan også tetthetsprøves med undertrykk (vakuum) av sikkerhetsmessige grunner.

Tetteplugger monteres i begge ender av rørstrekket og tetthetsprøves med trykkluft eller undertrykk (vakuum)

Tetteplugger monteres i begge ender av rørstrekket og tetthetsprøves med trykkluft eller undertrykk (vakuum)

TETTHETSPRØVING AV KUMMER

Tetthetsprøving av mindre kummer under 1000mm diameter kan utføres både med vann og med luft/vakuum.

Tetthetsprøving av større kummer enn 1000mm utføres hovedsakelig med vann, da tetthetsprøving med luft setter store krav til forankring og sikkerhet.

DOKUMENTASJON

Alle tester, resultater og vannprøver blir dokumentert med skriftlige rapporter i henhold til gjeldende krav.