HVORFOR VELGE LOFTHEIM RENOVASJON AS SOM LEVERANDØR?

I vår bransje varierer oppdragene fra enkle tømminger til komplekse spyle- og kartleggingsoppdrag. Og ofte kan en tilsynelatende "lett" jobb vise seg å være en utfordrende oppgave. Da skal det være en trygghet for  våre kunder at Loftheim Renovasjon har fokus på kvalitet, kompetanse og service, slik at vi får løst alle typer oppgaver på en effektiv og god måte.

I Loftheim Renovasjon har vi spesialister med lang erfaring innenfor hvert eneste fagområde, og operatørene jobber med stolthet og genuin interesse for sitt fag. Vi er nysgjerrige, opptatte av utvikling og er stadig på jakt etter forbedringer og utvikling av nye metoder. Vi trives godt med utfordrende oppdrag som krever alternative løsninger og tenking utenfor boksen.  

Enten det er snakk om en enkel oppspyling av en tett kloakk, eller en komplisert kartleggingsjobb med utfyllende dokumentasjon, så vil erfaring og kompetanse være avgjørende for effektiviteten og serviceopplevelsen for kundene våre.

Loftheim Renovasjon AS er sertifisert i StartBANK

Litt om StartBANK

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 5500 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

Morna banditter!
StartBANK har et samarbeid med Skatteetaten om tilgang på skatte- og avgiftsinformasjon som oppdateres i sanntid. StartBANK gir tilgang til kvalitetssikret informasjon om blant annet leverandørenes forsikringer, standarder for samfunnsansvar (CSR), HMS- og kvalitetsstandarder, sikkerhetserklæringer og økonomiske tall.

Hos Loftheim Renovasjon er du i trygge hender.

Startbank Registreringsbevis.jpg

NÅR BØR DU TA KONTAKT MED OSS?

  • Tett kloakk/avløp renner seint. For eksempel sluk, kjøkkennedløp.
  • Tømming av septiktank, drenskum, fettkum og sluker
  • Spyling og rens av takrenner og drensledninger
  • Mistanke om lekkasje på vann/avløp
  • Vond lukt i bolig
  • Hvis du skal kjøpe/selge bolig
  • Lokalisere rør ved ombygging
  • Hjelp til vedlikeholdsplaner
  • Generell tilstandsvurdering. Hvor lenge varer mine rør? 1-5-10-20 år? 

Loftheim Renovasjon AS

Gazelle bedrift 2013
Gazelle bedrift 2014
Gazelle bedrift 2015

gaselle.jpg