KONSULENT

Loftheim Renovasjon har spesialister med lang erfaring og kompatanse innenfor mange fagområder. Vi har sett at mange av våre kunder har behov for bistand i alt fra planlegging av jobber ,til innføring og opplæring om rørsystemer, programvare, rapporter og tekniske løsninger.  Vi kan eksempelvis hjelpe til med:

  • Rådgivning
  • Befaring og planlegging av jobber.
  • Utarbeiding av spyleplaner, inspeksjonsplaner, vedlikeholdsplaner.
  • Hjelp til beskrivelser og utarbeiding av tilbud/anbudsdokumenter
  • Opplæring av programvare, tolking av rapporter og teknisk hjelp
  • Innføring i regler, normer, krav
  • Innføring om rørtyper, styrker, svakheter, alder levetid etc.
  • Anbefalinger om eventuelle tiltak, utskiftninger, rehabilitering
  • Når må rørene byttes? Hvor lenge holder de?
  • Hva er beste og billigste måte å løse et problem på?