RØRINSPEKSJON

RØRINSPEKSJON AV AVLØPSLEDNINGER
Alt fra små private rørledninger til store kommunale avløpsledninger. Både nye og eksisterende rørledninger. Vi har alle typer kamera tilpasset rørdimensjoner fra 10mm til 2000mm. Vi har blant annet joystickkontrollerte sving/dreibare kameraer, satelittkamera og 3D-skanningkamera for å nevne noe. Det skal ikke stå på utstyret.

RØRINSPEKSJON OG TRASÈSØK AV VANNLEDNINGER
Noen ganger er det behov for inspeksjon og trasèsøk av vannledninger. Da kan det ikke brukes inspeksjonsutstyr som har vært i kontakt med kloakk. Loftheim Renovasjon har eget rent utstyr for rørinspeksjon av vannledninger i mindre dimensjoner, og egne stakefjærer for trasèsøk av vannledninger.

Vi tilbyr også desinfeksjon av vannledninger dersom det skulle være behov for det.

Rørinspeksjon for alle rørstørrelser

Rørinspeksjon for alle rørstørrelser

Disse løper garantert rundt i rørledningene dine og spiser på fett. Ved svakheter og stor slitasje i rørledningene graver de seg inn i boligen. Vi renser rørene dine og kartlegger tilstand før skaden oppstår.

Disse løper garantert rundt i rørledningene dine og spiser på fett. Ved svakheter og stor slitasje i rørledningene graver de seg inn i boligen. Vi renser rørene dine og kartlegger tilstand før skaden oppstår.

KARTLEGGING, TRASÈSØK OG INNMÅLING
Vi har spesialisert oss på "detektivarbeid". Kartlegging, fremlytting og innmålinger av rør. Hva går hvor, og hvem/hva er tilkoblet?

DOKUMENTASJON
Vi legger stor stolthet i rapporteringsarbeidet vårt, og har brukt årevis på å utvikle, tilpasse og perfeksjonere presentasjonene, rapportene og skissene våre. Rapporten er på mange et kvalitetsbevis på jobben som er utført. Derfor er det viktig at rapportene er tilpasset den kundegruppen som skal lese og behandle rapporten, enten det er snakk om en fagteknisk VA-ansatt, en privatperson eller et forsikringsselskap. En privatperson skal slippe å ringe oss i etterkant for å bli forklart hva en "forskjøvet skjøt - grad 3" er.

Oversiktelige skisser med detaljert info og anbefalinger

Oversiktelige skisser med detaljert info og anbefalinger

Oversiktelige skisser med detaljert info og anbefalinger

Oversiktelige skisser med detaljert info og anbefalinger

LITT OM RØR OG RØRSYSTEMER

Alle vann og avløpsrør har begrenset levetid. I følge SINTEF vil et avløpsrør (om de er montert riktig) ha en teknisk levetid på 25-75 år og en anbefalt brukstid på maksimalt 50 år.  Alt etter hvilken tidsperiode anlegget er bygget og hvilket rørmaterial som er benyttet.

Operatørene i Loftheim Renovasjon har tilsammen inspisert flere tusen boliger, bygg og avløpsrør, fra alle tidsperioder.

Våre erfaringer er at det er langt flere faktorer som avgjør hvor lang levetid et avløpssystem har. Grovt fortalt så kan vi skille mellom materialteknisk tilstand, driftsteknisk tilstand og bruksmønster.

Materialteknisk tilstand betyr materialkvalitet, alder, slitasje, feil og skader etc.

Driftsteknisk tilstand vil si hvordan avløpssystemet vil fungere i praksis til tross for eventuelle feil og mangler. For eksempel at et parti med vannlomme / søkk / motfall i rørene kan være langt mer alvorlig i en slitt betongrør, kontra en ny plastrør. 

Bruksmønster vil si bruken av rørsystemet. Her er det mange variabler. Mange bruker avløpssystemet som et alternativ til søppelbøtten, spesielt i offentlige rom (skoler, restauranter, bedriftsbygg etc). Dette fører hvert år til oversvømmelser og store kostnader for huseiere, sameier og borettslag over  hele landet.

Et annet problem er at det brukes langt mer fett og oljer i matlagingen i dag. Flytende fett, oljer og såperester vil på veien ned i rørsystemet kjølne og stivne. Dette skaper avleiringer og innsnevringer som til slutt vil tette røret. Dette problemet er faktisk størst i nyere plastrør, som binder fettet langt raskere enn eldre rørtyper. 

Vi vil oppfordre borettslag, sameier og bygningsforvaltere å ta kontakt for faste vedlikeholdsavtaler med Loftheim Renovasjon. Selv om bygget er relativt nytt, så er det stor fare for at rørene er godt på vei til å tette seg. Går det først tett av fett kan det føre til store skader for alle leiligheter som er tilknyttet samme rørstamme. Jobben med å fjerne fettet er også betydelig mer tidkrevende kontra vedlikeholdsspyling med faste intervaller.