BORETTSLAG OG BYGGDRIFT

FORSKJELLEN PÅ ENEBOLIG, BORETTSLAG OG STORE BYGG

Hva skiller vanlige eneboliger fra oftentlige bygg, borettslag og boligblokker?

Hvorfor går det oftere tett i borettslag, på skoler og offentlige bygg, selv om materialkvaliteten og tilstanden kan være god? Det er hovedsakelig to grunner: bruksmønster og type rørsystem.

1. BRUKSMØNSTER

På skoler, arbeidsplasser og offentlige bygninger er folk langt mindre forsiktige med hva som kastes i toalettene. Tett avløp på slike steder skyldes ofte våtservietter, tørkepapir, tamponger og filler som “feilaktig” er kastet i toalettet. 

I leilighetskomplekser, borettslag og sameier bor det ofte en blanding av ulike kulturer og aldersgrupper. Det er store variasjoner i hva folk skyller ned i avløpene og hvor mye fett som brukes i matlaging. Tette avløp på slike steder skyldes ofte stivnet fett. 

2. RØRSYSTEM

Store bygninger har lange ledningsstrekk og mange svinger på avløpsledningene. Ofte er avløpsledningene lagt med minimumsfall på grunn av lengden på strekkene. Dette fører til at kloakk og avløpsvann renner seint inne i rørene. Dette fører igjen til at fettbelegget gror raskere.

VIKTIGHETEN AV VEDLIKEHOLD AV AVLØP PÅ STORE BYGG

Dersom det går tett i et fellesrør (rørstamme) så vil boenheten som ligger nærmest den tette "pluggen" bli hardt rammet. All kloakk og forbruksvann fra alle leiligheter som er tilkoblet samme rørstamme vil da presses opp i sluk i leiligheten som ligger nærmest den tett pluggen. Det kan føre til store vannskader. 

Går det tett i avløpene så vil mange bli rammet av driftsstopp samtidig. 

Med en riktig vedlikeholdsplan minimerer vi risikoen feil og skader, og sørger for at avløpene holder seg åpne. 

Ved mangelfullt vedlikehold ser ofte rørene slik ut når uhellet først har skjedd. Fettet har fått bygge på seg for lenge.

Ved mangelfullt vedlikehold ser ofte rørene slik ut når uhellet først har skjedd. Fettet har fått bygge på seg for lenge.

Boligblokk bygget før 80-tallet? Da er sannsynligvis avløpsrørene av støpejern. Disse ruster og ser fort slik ut ved mangelfullt vedlikehold. Vi kan slipe bort rustet når skaden først har skjedd, men med riktig vedlikehold så reduseres rustgroing i rørene.

Boligblokk bygget før 80-tallet? Da er sannsynligvis avløpsrørene av støpejern. Disse ruster og ser fort slik ut ved mangelfullt vedlikehold. Vi kan slipe bort rustet når skaden først har skjedd, men med riktig vedlikehold så reduseres rustgroing i rørene.

HVA MED DRENSRØRENE?

Mange boliger og bygg sliter med fukt og innlekkasjer av vann i grunnmur. 

Dette betyr ikke nødvendigvis at det er noe galt med selve rørene. Det er flere faktorer som spiller inn, og ofte er det en kombinasjon av flere ting som er årsaken til problemene.

Dårlige jordmasser, feil fall på terreng, sprekker i grunnmur, manglende fuktbeskyttelse på grunnmur etc. Hva hjelper det med gode rør, hvis jordmassene er fulle av leire og overflatevannet aldri når ned til rørene?

Dette er jobber som ikke nødvendigvis kan løses ène og alene med rørspyling og inspeksjon. Vi har både erfaringen, utstyret og kompetansen til å vurdere problemene og komme med forslag til løsning.

Overflatevann trekker ikke ned i massene. I dette tilfellet skyldes det tett jordmasser. Ikke optimalt med stråterreng med fall mot grunnmur. Manglende fuktbeskyttelse på grunnmur.

Overflatevann trekker ikke ned i massene. I dette tilfellet skyldes det tett jordmasser. Ikke optimalt med stråterreng med fall mot grunnmur. Manglende fuktbeskyttelse på grunnmur.

Jordmasser bestående av tett leire over drensledningene

Jordmasser bestående av tett leire over drensledningene

SKREDDERSYDDE PLANER

Kontakt oss for en befaring, så setter vi opp en skreddersydd plan for inspeksjon, kartlegging og vedlikehold av deres bygninger. Dette baseres hovedsakelig på:

  • Bygningens alder
  • Bygningens størrelse og antall enheter
  • Rørenes materialtype
  • Rørsystemets design
  • Tidligere historikk

Den første gangen vil vi kartlegge rørenes materialtekniske tilstand og rørsystemets driftstilstand. 

På bakgrunn av kartleggingen kan vi da sette opp en skreddersydd fremtidig vedlikeholdsplan, samt forslag til tiltak som sikrer optimal drift på avløpssystemet og reduserer risikoen for driftsstopp og skader.

KONTAKT OSS DIREKTE ELLER FYLL UT SKJEMA NEDENFOR