SPESIALAVTALER

Loftheim Renovasjon tilbyr gunstige rammeavtaler, vedlikeholdsavtaler, tømmeavtaler og fastpristilbud for alle kunder og samarbeidspartnere. Vi ønsker å presentere hva vi kan tilby og oppfordrer spesielt følgende kundegrupper til å ta kontakt for et uforpliktende møte:

  • Kommunal og offentlig sektor
  • Entreprenører
  • Forsikring og takstselskaper
  • Rørleggere og byggmestere
  • Vaktmestertjenester
  • Eiendomsforvaltere
  • Borettslag og sameier

En jobb, sak eller prosjekt starter ofte med våre tjenester, og da er det en trygghet å vite at Loftheim Renovasjon har erfaringen og den nødvendige kompetansen. Som totalleveradør sikrer vi at våre kunder får rask og effektiv hjelp fra start til slutt i et prosjekt. Alle rapporter, videoer og dokumentasjon blir løpende samlet og gjort tilgjengelig for våre kunder for nedlasting på nett.


LITT OM RØR OG RØRSYSTEMER

Alle vann og avløpsrør har begrenset levetid. I følge SINTEF vil et avløpsrør (om de er montert riktig) ha en teknisk levetid på 25-75 år og en anbefalt brukstid på maksimalt 50 år.  Alt etter hvilken tidsperiode anlegget er bygget og hvilket rørmaterial som er benyttet.

Operatørene i Loftheim Renovasjon har tilsammen inspisert flere tusen boliger, bygg og avløpsrør, fra alle tidsperioder.

Våre erfaringer er at det er langt flere faktorer som avgjør hvor lang levetid et avløpssystem har. Grovt fortalt så kan vi skille mellom materialteknisk tilstanddriftsteknisk tilstand og bruksmønster.

Materialteknisk tilstand betyr materialkvalitet, alder, slitasje, feil og skader etc.

Driftsteknisk tilstand vil si hvordan avløpssystemet vil fungere i praksis til tross for eventuelle feil og mangler. For eksempel at et parti med vannlomme / søkk / motfall i rørene kan være langt mer alvorlig i en slitt betongrør, kontra en ny plastrør. 

Bruksmønster vil si bruken av rørsystemet. Her er det mange variabler. Mange bruker avløpssystemet som et alternativ til søppelbøtten, spesielt i offentlige rom (skoler, restauranter, bedriftsbygg etc). Dette fører hvert år til oversvømmelser og store kostnader for huseiere, sameier og borettslag over  hele landet.

Et annet problem er at det brukes langt mer fett og oljer i matlagingen i dag. Flytende fett, oljer og såperester vil på veien ned i rørsystemet kjølne og stivne. Dette skaper avleiringer og innsnevringer som til slutt vil tette røret. Dette problemet er faktisk størst i nyere plastrør, som binder fettet langt raskere enn eldre rørtyper. 

Vi vil oppfordre borettslag, sameier og bygningsforvaltere å ta kontakt for faste vedlikeholdsavtaler med Loftheim Renovasjon. Selv om bygget er relativt nytt, så er det stor fare for at rørene er godt på vei til å tette seg. Går det først tett av fett kan det føre til store skader for alle leiligheter som er tilknyttet samme rørstamme. Jobben med å fjerne fettet er også betydelig mer tidkrevende kontra vedlikeholdsspyling med faste intervaller. 


Send oss gjerne en e-post, eller fyll ut det enkle skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt så raskt som mulig.