LEKKASJESØK AVLØPSRØR

LEKKASJESØK OG FEILSØKING AV AVLØPSRØR

  • Vond lukt i huset, gjerne spesielt i kjelleren? Dette kan skyldes sprekker, forskyvninger eller skader i kloakkrørene. Ofte vil lukten variere litt i styrke. Dette henger sammen med vindstyrken ute, og trekken inne i rørene. Vi kan lokalisere lekkasjen. Dette gjør vi ved å pumpe ufarlig røyk inn i avløpssystemet. Røyken vil da komme ut der hvor lekkasjen er.

  • Er rørene feilkoblet på det kommunale nettet? Vi har flere metoder vi bruker for å kartlegge feilkoblinger, blant annet røyktesting og fargetesting.

Røyk pumpes inn i avløpene og kommer ut hvor luftlekkasjen er.

Røyk pumpes inn i avløpene og kommer ut hvor luftlekkasjen er.

Store områder kan kartlegges, hovedledninger og private ledninger.

Store områder kan kartlegges, hovedledninger og private ledninger.


LEKKASJESØK AV VANNLEDNINGER

PRIVATE STIKKLEDNINGER
Opplever du dårlig vanntrykk eller susing i rørene? Dette kan skyldes en vannlekkasje. Vi kan lokalisere lekkasjen ved bruk av flere metoder. Hovedsakelig ved hjelp av avansert marklyttingsutstyr eller ved å presse inn gass i rørledningen.

NYANLEGG OG OFFENTLIGE HOVEDLEDNINGER
Dersom vannledningen ikke består trykktesten vår kan vi utføre lekkasjesøk på rørledningen. Metodene vi bruker er hovedsakelig avansert marklytting eller ved hjelp av innføring av gass i rørledningen. Hvilken metode som brukes avhenger av blant annet material på rør, terreng, lengde og dimensjon på rør, størrelse på lekkasje etc.

MARKLYTTING

Vi benytter oss av avansert elektronisk marklyttingsutstyr med mikrofoner som filtrerer ut fremmedstøy og isolerer lekkasjelyden for enklere deteksjon av lekkasjen. Ved marklytting er det likevel en fordel at det er så stille som mulig i omgivelsene rundt.

Avansert marklyttingsutstyr

Avansert marklyttingsutstyr

Se hvordan marklytting fungerer.

GASS

Gassen er luktfri og ufarlig. Gass kan både trykkes inn i ledning som er trykkløs, og i ledning som allerede står med trykk. Gassen er ekstremt lett, slik at den vil stige raskt ut av lekkasjepunkt og trenge de fleste typer underlag som asfalt, betong, etc. og opp til bakkenivå. Operatøren går langs vannledningstrasèen og søker opp gassen med “sniffeutstyr” som detekterer gassen raskt.

Denne metoden brukes ofte ved små lekkasjer som er vanskelige å høre med marklytting, eller ved lekkasjer på lydsvake materialer som PE, PVC etc.

RØRINSPEKSJON OG TRASÈSØK AV VANNLEDNINGER
Noen ganger er det behov for inspeksjon og trasèsøk av vannledninger. Da kan det ikke brukes inspeksjonsutstyr som har vært i kontakt med kloakk. Loftheim Renovasjon har eget rent utstyr for rørinspeksjon av vannledninger i mindre dimensjoner, og egne stakefjærer for trasèsøk av vannledninger.

Vi tilbyr også desinfeksjon av vannledninger dersom det skulle være behov for det.

Vannlekkasje funnet med marklytter og område markert.

Vannlekkasje funnet med marklytter og område markert.

Vannlekkasjen fra innsiden av røret

Vannlekkasjen fra innsiden av røret