HØYTRYKKSPYLING

Vi har biler og utstyr som dekker alt fra de minste rørdimensjonene i bolighus, til de største kommunale kloakkrørene. 

Høytrykkspyling er fagarbeid, og det er viktig at det brukes riktig type utstyr til jobben som skal utføres, enten det handler om å spyle opp en tett kloakk, en gammel drensledning eller en stor kommunal rørledning. 

Noen rørtyper tåler røff behandling, mens andre rørtyper skal renses skånsomt for å ikke ødelegges. Velger du Loftheim Renovasjon til å høytrykkspyle rørene dine, er du sikret at operatøren har vært gjennom opplæring og har den nødvendige kompetansen som kreves for å spyle effektivt og minimere risikoen for uhell. 

NOE AV DET VI KAN HJELPE DEG MED

  • Åpning av tett kloakk
  • Fjerning av fett fra rør
  • Egen bil med steam og varmt vann for ekstra utfordrende jobber
  • Fjerning av rust og røtter i rør
  • Rens av dreneringsledninger og takrenner
  • Rens av grøfterør
  • Rens av store kommunale rørledninger
  • Tining av frosne rør
  • Vanning av grusveier som støver
IMG_8747.jpg
I løpet av årene så bygger fettlaget på seg i rørene. Dette kan tette kloakken din og er mat for rottene. Vi vedlikeholdspyler rørene dine før skaden oppstår, eller i verste fall når skaden allerede har skjedd.

I løpet av årene så bygger fettlaget på seg i rørene. Dette kan tette kloakken din og er mat for rottene. Vi vedlikeholdspyler rørene dine før skaden oppstår, eller i verste fall når skaden allerede har skjedd.

Har du en bolig som er bygget før midten/slutten på 70-tallet, er avløpene i huset ditt sannsynligvis av støpejernsmaterial. Disse ruster innvendig og reduserer kapasiteten. Vi kan "slipe" rørene innvendig, forsinke rustangrepet og forlenge levetiden på avløpsrørene. 

Har du en bolig som er bygget før midten/slutten på 70-tallet, er avløpene i huset ditt sannsynligvis av støpejernsmaterial. Disse ruster innvendig og reduserer kapasiteten. Vi kan "slipe" rørene innvendig, forsinke rustangrepet og forlenge levetiden på avløpsrørene. 

Gamle avløpsrør og drensledninger av betong og teglmaterial har ofte sprekker og forskyvninger i skjøtene slik at røtter vokser inn. Vi har utstyr til å fjerne røttene før rørene blir fullstendig ødelagt.

Gamle avløpsrør og drensledninger av betong og teglmaterial har ofte sprekker og forskyvninger i skjøtene slik at røtter vokser inn. Vi har utstyr til å fjerne røttene før rørene blir fullstendig ødelagt.

Vedlikeholdspyl før skadene oppstår!

Vedlikeholdspyl før skadene oppstår!

Vi har dyser og utstyr for de fleste jobber. Vanntrykket driver dysene fremover i røret.

Vi har dyser og utstyr for de fleste jobber. Vanntrykket driver dysene fremover i røret.

Her en dyse med frontspyling for ekstra krevende blokkeringer.

Her en dyse med frontspyling for ekstra krevende blokkeringer.