TJENESTER

Loftheim Renovasjon er en totalleverandør av en rekke tjenester innenfor våre fagfelt. Som totalleverandør vil vi sammen med gode samarbeidspartnere sørge for at du som kunde får hjelp av oss fra A til Å, uansett hvilket problem eller utfordring som må løses. 

 I tillegg til våre standardtjenester som høytrykkspyling, slamtømming og rørinspeksjon, så er vi også eneleverandør av vakuumgraver i vårt distrikt. Se mer om denne spennende tjenesten nedenfor. Klikk på de grønne boksene for å lese mer detaljert om tjenestene.

 • Enorm sugekapasitet (tilsvarende 4 supersugere!)

 • Skånsom graving av grøfter

 • Skånsom fremgraving av kabler

 • Rens av fjellskråninger

 • Ikke tilgang med gravemaskin? Bruk vakuumgraver!

 • Renslig, suger bort mens den graver

 • Kan tippes rett over i tippbil for effektiv drift

I forbindelse med rørinspeksjon av avløpsledninger møter vi ofte på kritiske feil og skader som det haster med å få reparert. Ofte ligger skadepunktene uheldig til, hvor vanlig tradisjonell graving er både utfordrende, ressurskrevende, tidkrevende og kostbart. Vakuumgraveren vår kutter kostnader, er rask å rigge, krever liten plass og graver "kirurgisk" rett på skaden.
Husker du før i tiden, når rør og kabler måtte avdekkes for hånd? En tidkrevende og ressurskrevende oppgave. Men skje, spedd, spade og en solid dose tålmodighet. Heldigvis er det ikke slik lenger! Vakuumgraveren avdekker rør og kabler på en svært effektiv og skånsom måte, uten risiko for å skade kablene slik en spade og annet verktøy for kan gjøre.
 • Rørinspeksjon tilstandskontroll

 • Trasèsøk av alle typer rørledninger

 • Dimensjoner fra 10-2000mm

 • Kartlegging og innmåling

 • Satelittkamera

 • 3D-skanningkamera

 • Unik dokumentasjon

VANNLEDNINGER

 • Rensing med svamp / pigg

 • Trykktesting

 • Desinfisering / kloring

 • Nøytralisering / avkloring

 • Vannprøve

AVLØPSLEDNINGER OG KUMMER

 • Tetthetsprøving med luft

 • Tetthetsprøving med undertrykk (vakuum)

 • Tetthetsprøving med vann

2018-10-30 12.51.49.jpg

VANNLEDNINGER

 • Private stikkledninger

 • Nyanlegg og kommunale hovedledninger

 • Marklytting

 • Gass

 • Rørinspeksjon og trasèsøk

AVLØPSLEDNINGER

 • Røyktest ved vondt lukt og mistanke om lekkasje

 • Fargetest

 • Dimensjoner fra 10-2000mm

 • Tett kloakk

 • Dreneringsledninger

 • Fjerning av fett med varmt vann

 • Fjerning av røtter, rust og avleiringer

IMG_8747.jpg
 • Septiktanker

 • Drenskummer

 • Sandfangkummer

 • Fettkummer

 • Oljeutskillere

 • Siloer

IMG_8474.jpg

Loftheim Renovasjon har spesialister med lang erfaring og kompatanse innenfor mange fagområder. Vi har sett at mange av våre kunder har behov for bistand i alt fra planlegging av jobber ,til innføring og opplæring om rørsystemer, programvare, rapporter og tekniske løsninger.  Vi kan eksempelvis hjelpe til med:

 • Rådgivning

 • Befaring og planlegging av jobber.

 • Utarbeiding av spyleplaner, inspeksjonsplaner, vedlikeholdsplaner.

 • Hjelp til beskrivelser og utarbeiding av tilbud/anbudsdokumenter

 • Opplæring av programvare, tolking av rapporter og teknisk hjelp

 • Innføring i regler, normer, krav

 • Innføring om rørtyper, styrker, svakheter, alder levetid etc.

 • Anbefalinger om eventuelle tiltak, utskiftninger, rehabilitering

 • Når må rørene byttes? Hvor lenge holder de?

 • Hva er beste og billigste måte å løse et problem på?

Skisse 55tommer.png